Resort Bình Dương

Danh sách Resort tại Bình Dương

Phương Nam Binh Duong Resort
Số 15/12, khu phố Trung
Thị xã Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 785.777 / 3 785.888
Website : www.phuongnamresort.com
Email : info@phuongnamresort.com
Số phòng : 73 phòng

Sài Gòn Park Resort
Số 79/28, tổ 28, khu phố Bình Phước B
Thị xã Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 710.082
Website : www.saigonresort.com
Email : saigonresort@gmail.com hoặc sales.saigonparkresort@gmail.com
Số phòng : 85 phòng