Resort Hải Phòng

Danh sách resort tại Hải Phòng
Camela Hai Phong Resort
Số 515A, P. Hùng Vương, Q. Hồng Bàng
Hải Phòng
4 sao

Tiên Lãng Resort
Thị Trấn Tiên Lãng
Hải Phòng