Resort Long Hải

Danh sách resort tại Long Hải Vũng Tàu

Long Hải Beach Resort
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 44, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3661 350 / Fax (064) 3661 356
Anoasis Resort
Địa chỉ: Kỳ Vân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 868 227/ 868 228 Fax: (064) 3 868 229
4 sao