Resort Ninh Chữ

Resort tại khu vực biển Ninh Chữ Phan Rang Tháp Chàm

Đường Yên Ninh, bãi biển Ninh Chữ
Phan Rang Tháp Chàm
4 sao

Bàu Trúc Resort
Đường Yên Ninh, Bãi biển Ninh Chữ
Phan Rang Tháp Chàm
3 sao
Con Gà Vàng Resort
Đường Yên Ninh, Bãi biển Ninh Chữ
Phan Rang Tháp Chàm 
4 sao

Hoàn Cầu Resort
Đường Yên Ninh, Bãi biển Ninh Chữ
Phan Rang, Tháp Chàm

3 sao

Long Thuận Resort
Đường 16 tháng 4, Bãi biển Bình Sơn
Ninh Chữ, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm
3 sao

Aniise Villa Resort
Đường Yên Ninh - TT Khánh Hải - Ninh Hải
Phan Rang Tháp Chàm
4 sao