Tài liệu tiếng Anh du lịch

Thân tăng các bạn cuốn tài liệu tiếng Anh du lịch dài 40 trang, rất hữu ích cho các bạn làm việc trong lĩnh vực du lịch

Link download: Google Drive: https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B0H8U0andmyOVXpRUVkzUGxlRWM

Hoặc Mediafire: http://www.mediafire.com/view/t3t8fwsgew4nwgq/TIENGANHDULICH.pdf

Bạn có thể tham khảo thêm các kiến thức du lịch khác như

Một số thuật ngữ trong lĩnh vực du lịch
Một số thuật ngữ trong lĩnh vực khách sạn


Comments