Cách đăng ký khách sạn lên Hotelviet.vn

Đăng ký thông tin cơ bản (miễn phí)

Thông tin cơ bản gồm

  • Tên khách sạn (viết chữ thường)
  • Hạng sao
  • Địa chỉ (viết chữ thường bằng tiếng Việt)
  • Số điện thoại cố định
  • Một hình ảnh đại diện

Thông tin xin chuyển về email: quangcao@hotelviet.vn

Đăng ký thông tin khuyến mãi của khách sạn (miễn phí)

Chương trình khuyến mãi của bạn sẽ được đăng miễn phí và hiển thị tại chuyên mục khuyến mãi, thông tin xin gửi về quangcao@hotelviet.vn

Đăng ký bài viết đầy đủ về khách sạn (đang xây dựng)

Vì sao nên đăng ký khách sạn lên Hotelviet.vn

Đăng ký Miễn phí

Việc đăng ký là miễn phí và rất dễ dàng

Sẽ có nhiều khách hàng biết đến Hotelviet.vn

Hotelviet.vn sẽ được xuất hiện trên Google, Bing, Yahoo, Facebook, Zalo, Viber và nhiều phương tiện khác nên được được hàng triệu người dùng trên toàn quốc biết đến

Chăm sóc khách hàng trực tiếp

Bạn có cơ hội tư vấn và chăm sóc trực tiếp khách hàng,

Khách hàng thanh toán trực tiếp

Khách hàng thanh toán trực tiếp đến khách sạn nên dòng tiền lưu thông tốt hơn, giảm chi phí công

Thân thiện với người dùng

Giao diện rất thân thiện người dùng, xem tốt trên máy tính và smartphone