Khách sạn Bạc Liêu

Hệ thống khách sạn tại Bạc Liêu bắt đầu phát triển để đón du khách, Bạc Liêu là vùng đất có điểm du lịch văn hoá và thiên nhiên

Khách Sạn Đạt Ngọc Bạc Liêu

2 sao

Địa chỉ : 488 Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu

Điện thoại: (0291) 3956633