Khách sạn 3 sao Đà Nẵng

Khách sạn Sea Front

3 sao

240 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng

Điện thoại: 0915677099

Khách sạn Ocean Haven

3 sao

295 - 297 Hồ Nghinh, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3959955