Khách sạn Kon Tum

2 sao

Địa chỉ: 773 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum

Điện thoại: (0260) 3703678 / 0988420691

Khách sạn Đông Dương KonTum

3 sao

Địa chỉ: 30 Bạch Đằng, TP. Kon Tum

Điện thoại: (0260) 3863334

Khách sạn Tây Nguyên

Địa chỉ: 53 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum

Điện thoại: (0260) 3869484

Khách sạn Hữu Nghị Kon Tum

Địa chỉ: 73 Bà Triệu - TP. Kon Tum

Điện thoại: (0260) 3911544

Khách sạn Hưng Yên Kon Tum

Địa chỉ: 286 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum

Điện thoại: (0260) 3915016

Khách sạn Kon Klor Kon Tum

Địa chỉ: 155 Bắc Kạn, TP. Kon Tum

Điện thoại: (0260) 3861555

Khách sạn Quang Trung Kon Tum

Địa chỉ: 168 Bà Triệu, TP Kon Tum

Điện thoại: (0260) 3862249

Khách sạn Hoàng Vân Kon Tum

Địa chỉ: 01A Hoàng Văn Thụ, TP Kon Tum

Điện thoại: (0260) 3702999