Khách sạn Nha Trang

Hệ thống khách sạn tại Nha Trang phát triển rất mạnh do Nha Trang là thành phố du lịch biển đã phát triển từ sớm, qui mô và loại hình khách sạn ở Nha Trang cũng rất đa dạng và linh hoạt.

Khách sạn Pavillon Garden Nha Trang

3 sao

Địa chỉ: 04 Tôn Đản, TP. Nha Trang

Điện thoại: (0258) 3525565

Khách sạn Sunrise Nha Trang

5 sao

Địa chỉ: 12 - 14 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3820999

Khách sạn Nha Trang Lodge

4 sao

Địa chỉ: 42 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3521500

Khách sạn Sen Vàng Nha Trang

2 sao

Địa chỉ: 96B4 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3522988

Khách sạn Thiên Thanh Cerulena

2 sao

Địa chỉ: 32 Phạm Văn Đồng - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3541667

Khách sạn Nha Trang Palace

4 sao

Địa chỉ: 9 Yersin, Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3563191

Khách sạn VDB Nha Trang

4 sao

Địa chỉ: 50 Phạm Văn Đồng, Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3728728

Khách sạn Souvenir Nha Trang

2 sao

Địa chỉ: 2R Quân Trấn - Hùng Vương, Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3523918

Khách sạn Ruby Nha Trang

3 sao

Địa chỉ: 90-92 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3529595

Khách sạn Majestic Nha Trang

3 sao

Địa chỉ: 90 - 92 đường Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3524568

Khách sạn Galina Nha Trang

4 sao

Địa chỉ: 5 Hùng Vương, Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3839999

Khách sạn Liberty Center Nha Trang

4 sao

Địa chỉ: 09 Biệt Thự, Nha Trang

Điện thoại: (0258) 3529555

Khách sạn Nha Trang Hills

3 sao

Địa chỉ: 25-26-28 Trần Phú, Nha Trang

Điện thoại: 0258 246 5029

Khách sạn Dendro Nha Trang

3 sao

Địa chỉ: 92 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3525757

Khách sạn Nhị Phi Nha Trang

3 sao

Địa chỉ: 10 Biệt Thự - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3524585

Khách sạn B&B Nha Trang

4 sao

Địa chỉ: 96B1/15 Trần Phú , Nha Trang

Điện thoại: (0258) 3522.456

Khách sạn Hạ Vàng

2 sao

Địa chỉ: 43 Trần Quang Khải, Nha Trang

Điện thoại: (0258) 3526663