Khách sạn Phú Quốc

Khách sạn LightHouse

2 sao

Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo, Phú Quốc

Điện thoại: (0297) 3992 337

Khách sạn Lavita Phú Quốc

2 sao

Địa chỉ: 47/9 Trần Hưng Đạo, Phú Quốc

Điện thoại: (0297) 3977888

Khách sạn Hương Biển

3 sao

Địa chỉ: 01 Võ Thị Sáu, Phú Quốc

Điện thoại: (0297) 3846 113

Khách sạn Liên Mỹ Tâm

2 sao

Địa chỉ : Số 9 Đường Hùng Vương, Phú Quốc

Điện thoại: (0297)3 846 772