Khách sạn Quảng Bình

Khách sạn tại Quảng Bình đã phát triển nhanh trong thời gian gần đây để phục vụ du khách ngày càng đông. Quảng Bình có rất nhiều hang động đẹp và vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới.

Khach sạn Thiên Thanh Quảng Bình

2 sao

Địa chỉ: TTDL Phong Nha DT20, Xã Sơn Trạch Huyện Bố Trach, Quảng Bình

Điện thoại: (0232) 3677069

Khách sạn Anh Linh 2

3 sao

Địa chỉ : 55 Trương Pháp - Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: (0232) 3796999

Khách sạn Hữu Nghị

2 sao

Địa chỉ: 22 Quách Xuân Kỳ, Đồng Hới, Quảng Bình

Số điện thoại: (0232) 3 822 567

Sun Spa Resort

5 sao

Địa chhỉ: Thôn Mỹ Cảnh, Xã Bảo Ninh, TP. Đồng, Hới, Quảng Bình

Điện thoại: (0232) 3842999

Khách sạn 68 Quảng Bình

2 sao

Địa chỉ: 68 Lê Lợi - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: (0232) 3815668

Phú Cường Beach hotel

3 sao

Địa chỉ: 381 Trương Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: (0232) 3849 666