Khách sạn Lý Sơn

Lý Sơn là một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, tại đây có nhiều phong cảnh thiên nhiên đẹp, khách sạn ở Lý Sơn cũng khá phát triển gần đây nằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch đến tham quan ngày 1 đông

Khách sạn Khải Hoàn

3 sao

Địa chỉ: Xã An Vĩnh huyện Đảo Lý Sơn,

Điện thoại: (0255) 3862345

Nhà nghỉ Bình Tâm


Địa chỉ: Thôn Đông, An Hải, Lý Sơn

Điện thoại: 0988123809