Khách sạn Qui Nhơn

Khách sạn Sài Gòn Qui Nhơn

4 sao

Địa chỉ: 24 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3829922

Khách sạn Hoàng Yến 1

3 sao

Địa chỉ: 5 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3746900

Khách san Hải Âu Qui Nhơn (Seagull Hotel)

4 sao

Địa chỉ: 489 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3846377

Mường Thanh Qui Nhơn hotel

4 sao

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3892666

Khách sạn Hoàng Yến 2

2 sao

Địa chỉ : 04 Phan Chu Trinh-TP. Quy Nhơn

Điện thoại: (0256) 3894499

Khách sạn Hoàng Yến 3

2 sao

Địa chỉ : 376 Xuân Diệu-TP. Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: (0256) 3829899

Khách sạn Khang Khang 2

2 sao

Địa chỉ: 37-39 Ngô Gia Tự, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3747 929

Hoàng Yến Canary hotel

2 sao

Địa chỉ: 13-17 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3891277