Khách sạn Sapa

Khách sạn Sapa View

3 sao

Địa chỉ: Số 41 Mường Hoa, Sapa, Lào Cai

Điện thoại: (0214) 3872 388

Khách sạn Mường Thanh Sapa

4 sao

Địa chỉ: Số 44 Ngũ Chỉ Sơn, Sa Pa, Lào Cai

Điện thoại: (0214) 388 77 66

Khách sạn Hàm Rồng

Địa chỉ: Hàm Rồng, Sa Pa, Lào Cai

Điện thoại:

Khách sạn Bamboo Sa Pa

Địa chỉ: 18 Cầu Mây, Sa Pa, Lào Cai

Điện thoại:

Khách sạn Fansipan View

Địa chỉ: Ngõ Victoria, Đường Xuân Viên, Sapa, Lào Cai

Điện thoại:

Khách dạn Hoàng Gia (Royal)

Địa chỉ: 54b Cầu Mây, Sa Pa, Lào Cai

Điện thoại:

Khách Sạn Holiday Sapa

Địa chỉ: Số 16 Mường Hoa, Sapa, Lào Cai

Điện thoại:

Khách sạn Bamboo Sapa

Địa chỉ: Số 18 Mường Hoa, Sapa, Lào Cai

Điện thoại:

Victoria Sapa resort and spa

Địa chỉ: Số 19 Mường Hoa, Thị trấn Sa Pa, Lào Cai

Điện thoại: (0214).3871522

Khách sạn Sapa Paradise View

Địa chỉ: 18 Phạm Xuân Huân, Sapa, Lào Cai

Điện thoại: (0214) 3872683

Khách sạn Hmong Sapa

Địa chỉ: 10 Thác Bạc, Khu họp chợ, Sapa, Lào Cai

Điện thoại:

Khách sạn Sapa Goldsea

Địa chỉ: 58 Phan Si Pang, Sa Pa, Lào Cai

Điện thoại:

Khách sạn Royal View Sapa

Địa chỉ: Số 34 Cầu Mây, Sapa, Lào Cai

Điện thoại:

Khách sạn Sa Pa

Địa chỉ: 1 Ngũ Chỉ Sơn, Sa Pa, Lào Cai

Điện thoại: