Khách sạn 3 sao Đà Lạt

Khách sạn Dalat Plaza

3 sao

Địa chỉ: 09 Lê Đại Hành, Đà Lạt

Điện thoại: (0263) 6252999

Khách sạn Đại Lợi Fortune Đà Lạt

3 sao

Địa chỉ: 3A Bùi Thị Xuân F2, Đà Lạt

Điện thoại: (0263) 3837333