Khách sạn 1 sao Đà Nẵng

Hệ thống khách sạn 1 sao tại Đà Nẵng được phần bổ nhiều nơi

Khách sạn Danang Center 2

1 sao

Địa chỉ: 25 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3832556