Khách sạn Điện Biên Phủ

Hệ thống khách sạn tại thành phố Điện Biên Phủ đang phát triển để đón khách du lịch vì nơi đây là một địa danh nổi tiếng gắn liền với di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Khách Sạn Long Giang

2 sao

Địa chỉ: 518 Võ Nguyên Giáp, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: (0215) 3888999