Khách sạn Hà Nam

Giới thiệu hệ thống khách sạn tại Hà Nam

Khách sạn 2-9

2 sao

Địa chỉ: TTTM bờ Đông sông Đáy, Đường Lê Hoàn,TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (0226) 3858 929