Khách sán Cát Bà

Khách sạn Sea Pearl Cát Bà

3 sao

Địa chỉ: 219, đường 1/4, Cát Bà, Hài Phòng

Điện thoại: (0225) 3 688 567