Khách sạn Lào Cai

Lào Cai là một tỉnh vùng cao phía Bắc có nhiều phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, hệ thống khách sạn nơi đây phát đầu phát triển mạnh để phục vụ du khách

Khách sạn Thiên Hải Lào Cai

3 sao

Địa chỉ: 306 Khánh Yên , Phố Mới, TP. Lào Cai

Điện thoại: (0214) 3833 666