Khách sạn Nam Định

Giới thiệu hệ thống khách sạn tại Nam Định

Khách sạn Lily

3 sao

Địa chỉ: 18 Nguyễn Công Trứ, Nam Định

Điện thoại: (0228) 3668777