Khách sạn Nha Trang

Hệ thống khách sạn tại Nha Trang phát triển rất mạnh do Nha Trang là thành phố du lịch biển đã phát triển từ sớm, qui mô và loại hình khách sạn ở Nha Trang cũng rất đa dạng và linh hoạt.

Khách sạn Nha Trang Lodge

4 sao

Địa chỉ: 42 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3521500

Khách sạn Sunrise Nha Trang

5 sao

Địa chỉ: 12 - 14 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3820999

Khách sạn VDB Nha Trang

4 sao

Địa chỉ: 50 Phạm Văn Đồng, Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3728728

Khách sạn Nha Trang Palace

4 sao

Địa chỉ: 9 Yersin, Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3563191

Khách sạn Galina Nha Trang

4 sao

Địa chỉ: 5 Hùng Vương, Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3839999

Khách sạn Liberty Center Nha Trang

4 sao

Địa chỉ: 09 Biệt Thự, Nha Trang

Điện thoại: (0258) 3529555

Khách sạn B&B Nha Trang

4 sao

Địa chỉ: 96B1/15 Trần Phú , Nha Trang

Điện thoại: (0258) 3522.456