Khách sạn Ninh Thuận

Motel Hoàng Thông

1 sao

Địa chỉ: Khu k1, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 3833177