Khách sạn Quảng Bình

Khách sạn tại Quảng Bình đã phát triển nhanh trong thời gian gần đây để phục vụ du khách ngày càng đông. Quảng Bình có rất nhiều hang động đẹp và vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới.

Sun Spa Resort

5 sao

Địa chhỉ: Thôn Mỹ Cảnh, Xã Bảo Ninh, TP. Đồng, Hới, Quảng Bình

Điện thoại: (0232) 3842999