Khách sạn 3 sao Quảng Bình

Khách sạn Anh Linh 2

3 sao

Địa chỉ : 55 Trương Pháp - Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: (0232) 3796999