Khách sạn Quảng Ngãi

Khách sạn Khải Hoàn

3 sao

Địa chỉ: Xã An Vĩnh huyện Đảo Lý Sơn,

Điện thoại: (0255) 3862345