Khách sạn Quảng Ninh

Hệ thống khách sạn tại Quảng Ninh, các khách sạn tập trung ở Hạ Long, thành phố Móng Cái và một số đảo du lịch của tỉnh Quảng Ninh

Khách sạn Biển Bắc Móng Cái

4 sao

Địa chỉ: Phường Trần Phú - Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3886222

Khách sạn DRAGON Hạ Long

mini

Địa chỉ: A13, khu cảng Tuần Châu, Hạ Long, Quàng Ninh.

Điện thoai: (0203) 3633689

Xem thêm