Khách sạn Quảng Trị

Hệ thống khách sạn tại Quảng Trị gần đây đã phát triển có nhiều khách sạn qui mô lớn để phục vụ du khách gần xa, vùng đất Quảng Trị có nhiều điểm du lịch văn hoá và lịch sử

Khách san Golden Đông Hà

3 sao

Địa chỉ: 297 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại: (0233) 3798 999

​Khách sạn Sài Gòn Đông Hà

4 sao

Địa chỉ: 01 Bùi Thị Xuân, Đông Hà, Quảng Trị​

Điện thoại: (0233) 3577 888