Khách sạn 4 sao Qui Nhơn

Khách sạn Sài Gòn Qui Nhơn

4 sao

Địa chỉ: 24 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3829922

Khách san Hải Âu Qui Nhơn (Seagull Hotel)

4 sao

Địa chỉ: 489 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3846377

Mường Thanh Qui Nhơn hotel

4 sao

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3892666