Khách sạn Tam Đảo

Giới thiệu hệ thống khách sạn tại Tam Đảo Vĩnh Phúc

Khách sạn Orient

2 sao.

Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 3824235