Khách sạn Vũng Tàu

Khách sạn Imperial Vũng Tàu

5 sao

Địa chỉ: 159 Thùy Vân, Bãi Thùy Vân, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3628888

Tháng Mười Resort & Beach

2 sao

Địa chỉ: 151 Thùy Vân, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3852665

Khách sạn New Wave

4 sao

Địa chỉ: 151B Thùy Vân, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3535333

Khách sạn Palace Vũng Tàu

4 sao

Địa chỉ: 1 Nguyễn Trãi, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3856411